Khách hàng là số 1

Author: Ken Blanchard, Jim Ballard, Fred Finch