17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

Author: JOHN C. MAXWELL