Book

Vòng Lặp OODA - Phương Pháp Ra Quyết Định Và Hành Động Tối Ưu Trong Công Việc

Rating:
View: 4293
Vòng lặp OODA là phương pháp đưa ra quyết định được tạo ra bởi John Boyd, một phi công và là chiến lược gia quân sự người Mỹ. Đây là phương pháp đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng cho dù tình ...

VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT VÀ CON KHỈ

Rating:
View: 8375
Con khỉ là một sự ví von cho các công việc mà một nhân viên phụ trách và các công việc kế tiếp cần thực hiện. Xuyên suốt trong cuốn sách là sự tư duy khá mới lạ về cách quản lý công việc một người quả...

Showing 21 to 22 of 22 items