Khóc, buồn, nhưng không bao giờ gục ngã

Author: Glenn Ringtved