Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất

Author: Jonas Jonasson - Phạm Hải Anh dịch